Reipå Båtforening

66°54'28N 13°37'20E

Siste nytt

Ny dato for årsmøtet 2022 – 24.03 kl 18:30

Årsmøtedatoen er vedtatt flyttet en uke fram fra 17. mars til torsdag 24. mars kl 18:30 på klubbhuset. Siste styremøte før årsmøtet er satt til Onsdag 16. mars kl 18:30. Dette til informasjon.

Båtplasser til salgs og dumping av fiskeavfall

Følgende plasser er for tiden til salgs i havna. Enkelte plasser kan justeres på bredde etter ønske. Det planlegges på sikt å legge ut mer kai når behovet melder seg. Se brygge for mer

Årsmøte 2022 og Valg

Tiden er inne for årsmøte og datoen er vi kaller inn til er torsdag den  17. mars 24. mars kl. 18:30 på klubbhuset. På grunn av pandemisituasjonen ser vi det an, i forhold til

Reipå Båtforening i Reipå fritidshavn

Oppfordring om å vise forsiktighet i inn og utseilingen i nyhavna

Etter mudringen er det blitt dypere enkelte steder og dessverre grunnere andre steder, vi ber derfor om at det vises ekstra forsiktighet i inn og utseilingen av ny-havna inntil videre. I påskeperioden er det som kjent ekstra lite vann og det er noen store steiner som lurer i overflaten.

Studer gjerne bildene under.

Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna

Vi har endelig fått ordnet Vipps-nummer 623001 som er ment å bli brukt for betaling av båt-rampen og korttidsopphold ved bryggene (gjestehavn).

Satsene for båt-rampen, er som før 50,- og for gjestehavn 200,- per døgn inkl. strøm.

 

Parkering og bruk av havneområdet i Reipå Fritidshavn

Det er behov for å regulere bruken av havneområdet i henhold til arealplanen til utbygger.
Arealet som båtforeningen disponerer på land er «fyllingen» som landgangene til flytekaiene er forankret til steinmur (mot nord).

Her er det tre soner som vi har rådighet til og de er definert slik: parkering, vei og gangsti.

Derfor må vi presisere følgende.

  • Biler skal parkere mot steinmur (landsiden)
  • Det skal være fri ferdsel mot sjøsiden og skal ikke benyttes til parkering
  • Lagring båthengere og annet utstyr i havneområdet er ikke tillatt

Det har ved flere anledninger dessverre blitt observert både fiskeavfall etter sløying og søppel i havneområdet, dette er helt klart i strid med vårt regelverk så for å presisere

Dumping av fiskeavfall og søppel i havna er ikke tillatt!

Styret ber om at medlemmene tar disse punktene til etterretning.

 

Bildegalleri

 

moloen blir til
moloen blir til
moloen blir til
moloen blir til
flytekai ferdig
flytebrygger og båter på plass
vinterbilde fra nyhavna
vinterbilde fra nyhavna
vinterbilde fra nyhavna
Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna