Reipå Båtforening

66°54'28N 13°37'20E

Siste nytt

Ny leder i båtforeningen og Referat styremøte 22 juli

Referat fra styremøte den 22. juli er nå klart og tilgjengelig under menyvalget «Arkiv», noen referat fra tidligere styremøter mangler fortsatt på grunn av økt arbeidsmengde i perioden men vil bli tilgjengelig så snart

Båtkonvoi 17. mai

Det planlegges å kjøre båtkonvoi på 17. mai slik tidligere sammen med Ørnes og Neverdal båtforening. Oppstart blir i 11-12 tiden fra Reipå hvor turen går videre mot Neverdal. Alle som ønsker å være

Årsmøte 2021 og informasjon om innseilingen i havna

Det er tid for årsmøte i Reipå båtforening. Med hensyn til utviklingen av covid-19, vil det være utenfor anbefalinger fra både lokal- og nasjonale myndigheter gjennomføre et årsmøte hvor vi møtes i et lokale.

Reipå Båtforening i Reipå fritidshavn

Oppfordring om å vise forsiktighet i inn og utselingen i nyhavna

Etter mudringen er det blitt dypere enkelte steder og dessverre grunnere andre steder, vi ber derfor om at det vises ekstra forsiktighet i inn og utseilingen av ny-havna inntil videre. I påskeperioden er det som kjent ekstra lite vann og det er noen store steiner som lurer i overflaten.

Studer gjerne bildene under.

Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna

Vi har endelig fått ordnet Vipps-nummer 623001 som er ment å bli brukt for betaling av båt-rampen og korttidsopphold ved bryggene (gjestehavn).

Satsene for båt-rampen, er som før 50,- og for gjestehavn 200,- per døgn inkl strøm.

 

Parkering og bruk av havneområdet i Reipå Fritidshavn

Det er behov for å regulere bruken av havneområdet i henhold til arealplanen til utbygger.
Arealet som båtforeningen disponerer på land er «fyllingen» som landgangene til flytekaiene er forankret til steinmur (mot nord).

Her er det tre soner som vi har rådighet til og de er definert slik: parkering, vei og gangsti.

Derfor må vi presisere følgende.

  • Biler skal parkere mot steinmur (landsiden)
  • Det skal være fri ferdsel mot sjøsiden og skal ikke benyttes til parkering
  • Lagring båthengere og annet utstyr i havneområdet er ikke tillatt

Styret ber om at medlemmene tar disse punktene til etterretning.

 

Bildegalleri

 

moloen blir til
moloen blir til
moloen blir til
moloen blir til
flytekai ferdig
flytebrygger og båter på plass
vinterbilde fra nyhavna
vinterbilde fra nyhavna
vinterbilde fra nyhavna
Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna