Reipå Båtforening

66°54'28N 13°37'20E

Siste nytt

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2024 er tilgjengelig

Årsmøtet ble avhold 06.03.2024 kl 19:00 på klubbhuset. Referatet fra møtet er publisert i arkivet og kan leses her Årsmelding og innkallingen fra styret for Reipå Båtforening 2024 er publisert i arkivet og kan

Årsmøte Reipå Båtforening 06.03 2024

Styret i Reipå båtforening innkaller til årsmøte, den 6.mars 2024, kl. 19:00, på klubbhuset (lokalisert på Reipå industriområdet, ved IRIS – Reipå).  Med dette som bakgrunn sender styret ut saksdokumenter til medlemmene. Årsmøtet vil

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2023 er tilgjengelig

Årsmøtet ble avhold 02.03.2023 på klubbhuset. Vi noterte at det var dårlig oppmøte fra medlemmene som kan skyldes ulike årsaker men møtet ble bestemt gjennomført. Referatet fra møtet er publisert i arkivet og kan

Reipå Båtforening i Reipå fritidshavn

Oppfordring om å vise forsiktighet i inn og utseilingen i nyhavna

Etter mudringen er det blitt dypere enkelte steder og dessverre grunnere andre steder, vi ber derfor om at det vises ekstra forsiktighet i inn og utseilingen av ny-havna inntil videre. I påskeperioden er det som kjent ekstra lite vann og det er noen store steiner som lurer i overflaten.

Studer gjerne bildene under.

Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna

Vi har endelig fått ordnet Vipps-nummer 623001 som er ment å bli brukt for betaling av båt-rampen og korttidsopphold ved bryggene (gjestehavn).

Satsene for båt-rampen, er som før 50,- og for gjestehavn 200,- per døgn inkl. strøm.

 

Parkering og bruk av havneområdet i Reipå Fritidshavn

Det er behov for å regulere bruken av havneområdet i henhold til arealplanen til utbygger.
Arealet som båtforeningen disponerer på land er «fyllingen» som landgangene til flytekaiene er forankret til steinmur (mot nord).

Her er det tre soner som vi har rådighet til og de er definert slik: parkering, vei og gangsti.

Derfor må vi presisere følgende.

  • Biler skal parkere mot steinmur (landsiden)
  • Det skal være fri ferdsel mot sjøsiden og skal ikke benyttes til parkering
  • Lagring båthengere og annet utstyr i havneområdet er ikke tillatt

Det har ved flere anledninger dessverre blitt observert både fiskeavfall etter sløying og søppel i havneområdet, dette er helt klart i strid med vårt regelverk så for å presisere

Dumping av fiskeavfall og søppel i havna er ikke tillatt!

Styret ber om at medlemmene tar disse punktene til etterretning.

 

Bildegalleri

 

moloen blir til
moloen blir til
moloen blir til
moloen blir til
flytekai ferdig
flytebrygger og båter på plass
vinterbilde fra nyhavna
vinterbilde fra nyhavna
vinterbilde fra nyhavna
Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna
Dronebilde fra havna