Reipå Båtforening

66°54'28N 13°37'20E

Siste nytt

Reipå Båtforening på Facebook og Vipps

Da har vi fått opprettet en Facebook-side som vi ønsker at alle medlemmer og eventuelt andre som er interessert i båtforeningen blir medlem av. Facebook-siden vil bli brukt til enkel kommunikasjon, til mer daglige

Referat fra styremøte den 19. august er tilgjengelig

Styret i Reipå Båtforening avholdt styremøte den 19. august 2020, saker som ble tatt opp på styremøtet omhandlet blant annet: Flytting av bølgedemper. Gjennomgang av økonomien i foreningen. Sak vedr. igjenkjøpsverdi av båtplasser. Montering

Nytt havnereglement etter årsmøtet 2020

Styret har gjort noen justeringer på havnereglementet som nå er ferdig revidert. De viktigste endringene er som følger: Bilag 1: Dumping av fiskeavfall i havneområdet er ikke tillatt. Bilag 5: Avgift for store og

Reipå Båtforening på plass i nyhavna.

Styret takker RBFs medlemmer for vel gjennomført dugnadsprosjekt.

Det har vært en skikkelig etappeseier gjennomført med høyt trykk.
Artig når samarbeid mellom frivillige, offentlig og privat sektor går så på skinner som i denne del-etappen.

Arbeidene med ferdigstillingen av hele Reipå Fritidshavn fortsetter i regi av Reipå Knuseri AS og skal etter planen være ferdig våren 2020.

Reipå båtforenings formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten.
Dagens anlegg ligger i Reipå Fritidshavn på Fore i Meløy kommune, ca 500 meter øst for Reipå Fiskerihavn.

Parkering og bruk av havneområdet i Reipå Fritidshavn

Det er behov for å regulere bruken av havneområdet i henhold til arealplanen til utbygger.
Arealet som båtforeningen disponerer på land er «fyllingen» som landgangene til flytekaiene er forankret til steinmur (mot nord).

Her er det tre soner som vi har rådighet til og de er definert slik: parkering, vei og gangsti.

Derfor må vi presisere følgende.

  • Biler skal parkere mot steinmur (landsiden)
  • Det skal være fri ferdsel mot sjøsiden og skal ikke benyttes til parkering
  • Lagring båthengere og annet utstyr i havneområdet er ikke tillatt

Styret ber om at medlemmene tar disse punktene til etterretning.

moloen blir til
moloen blir til
moloen blir til
moloen blir til
flytekai ferdig
flytebrygger og båter på plass
vinterbilde fra nyhavna
vinterbilde fra nyhavna
vinterbilde fra nyhavna