Aktivisering av valgkomite

Aktivisering av valgkomite

Styret i Reipå båtforening har bestemt at årsmøtet for 2020 i Reipå båtforening blir på klubbhuset på Reipå den 26. mars.
Innkalling vil bli sendt ut senere, men styret ber valgkomiteen om å begynne arbeidet.

Følgende er på valg:
Nestformann/sekretær:
John Jordahl
Kasserer:
Arve Brun
1. vara
Rainer Halvorsen
Vara havnesjef:
Roger Halvorsen.
Slippkomite:
ALf Halvorsen
Revisorer:
Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg.

Lokasjon for årsmøte