Årsmøte Reipå Båtforening 06.03 2024

Årsmøte Reipå Båtforening 06.03 2024

Styret i Reipå båtforening innkaller til årsmøte, den 6.mars 2024, kl. 19:00, på klubbhuset (lokalisert på Reipå industriområdet, ved IRIS – Reipå).  Med dette som bakgrunn sender styret ut saksdokumenter til medlemmene.

Årsmøtet vil behandle følgende saker:

1.      Dagsorden/innkalling
2.      Årsberetning og regnskap
3.      Valg i henhold til vedtekter

Styret ber om at medlemmene setter seg inn i sakene og kommer med eventuelle innspill til styret.
Ber om at eventuelle innspill/saker sendes til styret før møtet på mailadresse: styre@reipaabf.no

Innkalling, årsberetning og valglister finner du i arkivet her