Årsmøtet 26. mars avlyst inntill videre

Årsmøtet 26. mars avlyst inntill videre

Styret meddeler at årsmøtet inntill videre er avlyst på bakgrunn av situasjonen rundt koronaviruset (covid-19).

Informasjon om ny dato for årsmøtet vil komme her på nettsiden og på epost til hver enkelt.

Ny konstituert leder for båtforeningen
Lederen i båtforeningen, Karl Erik Hansen, har måttet trekke seg fra alle verv grunnet sykdom.
Styret har fattet vedtak om at Roger Halvorsen er konstituert som ny leder frem til årsmøtet.

Forøvrig fungerer styret som vanlig.