Forfatter

Innhold fra ""

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2024 er tilgjengelig

Årsmøtet ble avhold 06.03.2024 kl 19:00 på klubbhuset.

Referatet fra møtet er publisert i arkivet og kan leses her

Årsmelding og innkallingen fra styret for Reipå Båtforening 2024 er publisert i arkivet og kan leses her

Minner samtidig om vår side på Facebook der det flittig deles oppdateringer for hva som skjer i havna vår.
For våre medlemmer med båtplass har vi også en gruppe på Facebook der det deles informasjon til båtplasseiere.

Årsmøte Reipå Båtforening 06.03 2024

Styret i Reipå båtforening innkaller til årsmøte, den 6.mars 2024, kl. 19:00, på klubbhuset (lokalisert på Reipå industriområdet, ved IRIS – Reipå).  Med dette som bakgrunn sender styret ut saksdokumenter til medlemmene.

Årsmøtet vil behandle følgende saker:

1.      Dagsorden/innkalling
2.      Årsberetning og regnskap
3.      Valg i henhold til vedtekter

Styret ber om at medlemmene setter seg inn i sakene og kommer med eventuelle innspill til styret.
Ber om at eventuelle innspill/saker sendes til styret før møtet på mailadresse: styre@reipaabf.no

Innkalling, årsberetning og valglister finner du i arkivet her

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2023 er tilgjengelig

Årsmøtet ble avhold 02.03.2023 på klubbhuset.

Vi noterte at det var dårlig oppmøte fra medlemmene som kan skyldes ulike årsaker men møtet ble bestemt gjennomført.

Referatet fra møtet er publisert i arkivet og kan leses her

Årsmelding fra styret for Reipå Båtforening 2023 er publisert i arkivet og kan leses her

Minner samtidig om vår side på Facebook der det flittig deles oppdateringer for hva som skjer i havna vår.
For våre medlemmer med båtplass har vi også en gruppe på Facebook der det deles informasjon til båtplasseiere.

Årsmøte og Valg 2023

Tiden er inne for årsmøte og datoen vi kaller inn til er torsdag den på klubbhuset.

Saksliste med årsberetning, regnskap og budsjett vil bli publisert så snart det er klart.

Frist for å melde inn saker til årsmøte er Torsdag 23. februar og kan meldes til styre@reipaabf.no

Valgkomiteen har begynt arbeidet med å innhente kandidater for posisjonene som er på valg i år. 
Ønsker og anbefalinger kan rettes til Werner Norum eller Lasse Brun.

Følgende er på valg for 2023 – 2025

STYRET:
Leder: Jan K. Wallmann – 2001-2023 – På valg

HAVNEKOMITE:
Havnesjef: Roger Halvorsen – 2021 – 2023 På valg

SLIPKOMITE:
Vara: Brynjar Olsen – 2021-2023 På valg

REVISOR:
Revisor 1: Bente Gjelseth – 2021 – 2023 På valg
Revisor 2: Arnt Sørgård – 2021 – 2023 På valg

 

Båtplasser til salgs og dumping av fiskeavfall

Følgende plasser er for tiden til salgs i havna.

Enkelte plasser kan justeres på bredde etter ønske. Det planlegges på sikt å legge ut mer kai når behovet melder seg. Se brygge for mer informasjon

Brygge Øst

  • Plass nr 3 – 275 cm
  • Plass nr 4 – 200 cm
  • Plass nr 29 – 210 cm

Brygge Vest

  • Plass 29 – 417 cm
Det har ved flere anledninger i vinter blitt observert fiskeavfall og annet avfall i havna, noe kan ha blitt tatt med av dyr eller vær men vi oppfordrer alle til å følge regelverket.
Dumping av fiskeavfall i havna er ikke tillatt!

Dumping av avfall i havna gjør at fugler & andre dyr oftere samles på båter og kaianlegget. Dette medfører både tilgrising og slitasje på båter og utstyr.
Vi oppfordrer alle om å enten ta med seg fiskeavfall hjem eller kjøre et godt stykke ut av havnen.

Annet avfall skal selvfølgelig tas med hjem og aldri dumpes i havet.

Årsmøte 2022 og Valg

Tiden er inne for årsmøte og datoen er vi kaller inn til er torsdag den  17. mars 24. mars kl. 18:30 på klubbhuset.

På grunn av pandemisituasjonen ser vi det an, i forhold til
anbefalinger fra FHI, om møtet kan gjennomføres som normalt eller med restriksjoner.

Valgkomiteen har begynt arbeidet med å innhente kandidater for posisjonene som er på valg i år. 
Ønsker og anbefalinger kan rettes til Werner Norum eller Lasse Brun.

Følgende er på valg:

STYRET:
Nestleder/Sekretær : Trond Mikkelborg. 2020 – 2022 På valg
Kasserer : Harald Neverdal 2020 – 2022 På valg
Varamedlem : Werner Norum 2020 – 2022 På valg

HAVNEKOMITE:
Vara : Einar-Gøran Mortensen 2020 – 2022 På valg

SLIPKOMITE:
Alf Halvorsen 2020 – 2022 På valg

MEDIEANSVARLIG:
Lasse Brun. 2020 – 2022 På valg.

VALGKOMITE:
Werner Norum 2020 – 2022 På valg
Lasse Brun 2020 – 2022 På valg

Ny leder i båtforeningen og Referat styremøte 22 juli

Referat fra styremøte den 22. juli er nå klart og tilgjengelig under menyvalget «Arkiv», noen referat fra tidligere styremøter mangler fortsatt på grunn av økt arbeidsmengde i perioden men vil bli tilgjengelig så snart som mulig

Siden siste oppdatering har vi fått ny leder for båtforeningen, Jan K Wallmann overtar rollen fra Roger Halvorsen som inntrer som ny havnesjef.

Vi minner også våre medlemmer om vår facebook-side for flere oppdateringer om hva som skjer i havna

Lenke til referatet

 

Årsmøte 2021 og informasjon om innseilingen i havna

Det er tid for årsmøte i Reipå båtforening. Med hensyn til utviklingen av covid-19, vil det være utenfor anbefalinger fra både lokal- og nasjonale myndigheter gjennomføre et årsmøte hvor vi møtes i et lokale.

Styret har drøftet alternativer for å avvikle et årsmøte i tråd med båtforeningens reglement, uten at vi treffes ansikt til ansikt.

Derfor ønsker vi at årsmøte blir omtrent slik vi hadde det i fjor, med at dokumentene til årsmøtet sendes ut til medlemmene. Medlemmene får da muligheten til å komme med innspill til sakene innen en gitt frist (eksempelvis 14 dager etter utsendelse av dokumentene).

Skulle det komme innspill så vil det bli sendt ut til medlemmene for eventuell godkjennelse.

Årsmøtet vil behandle følgende saker:

  • 1. årsmelding
  • 2. revidert regnskap for 2020
  • 3. innstilling fra valgkomiteen
  • 4. Plan for videre arbeid i havna

Vi ber derfor om tilbakemelding fra medlemmene om dere synes at årsmøtet kan avvikles slik styret ønsker.

Svar og innspill til et slik årsmøte sendes: styre@reipaabf.no eller kontakt leder Roger Halvorsen.

Frist på tilbakemelding settes til 13. april.

Advarsel angående inn og utseiling av havna

Vi ønsker å gjøre medlemmene oppmerksom på at det i påskeperioden er ekstra lite vann i havna og at bunnforholdene har forandret seg endel etter mudringen.

Det har blitt mer dybde flere steder men spesielt utenfor brygge øst og til piren er det endel masser og stein som ligger ganske høyt.

Studer gjerne bildene på forsiden av bunnen tatt 29.03.