Båtplasser til salgs og dumping av fiskeavfall

Båtplasser til salgs og dumping av fiskeavfall

Følgende plasser er for tiden til salgs i havna.

Enkelte plasser kan justeres på bredde etter ønske. Det planlegges på sikt å legge ut mer kai når behovet melder seg. Se brygge for mer informasjon

Brygge Øst

  • Plass nr 3 – 275 cm
  • Plass nr 4 – 200 cm
  • Plass nr 29 – 210 cm

Brygge Vest

  • Plass 29 – 417 cm
Det har ved flere anledninger i vinter blitt observert fiskeavfall og annet avfall i havna, noe kan ha blitt tatt med av dyr eller vær men vi oppfordrer alle til å følge regelverket.
Dumping av fiskeavfall i havna er ikke tillatt!

Dumping av avfall i havna gjør at fugler & andre dyr oftere samles på båter og kaianlegget. Dette medfører både tilgrising og slitasje på båter og utstyr.
Vi oppfordrer alle om å enten ta med seg fiskeavfall hjem eller kjøre et godt stykke ut av havnen.

Annet avfall skal selvfølgelig tas med hjem og aldri dumpes i havet.