Kategori

Innhold i kategorien "Årsmøte"

Innkalling til årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte i Reipå båtforening den 26. mars kl 19:00 på klubbhuset vårt ved siden av Bygdahuset på Reipå.
Etter årsmøtet vil det bli medlemsmøte. Styremedlemmer og varamedlemmer bes møte kl 18:00.

Sakliste til årsmøtet:
Vanlige årsmøtesaker.
Saksliste til medlemsmøte:
Orientering om Reipå fritidshavn
Isproblemer
Dybdeforhold
Salg av båtplasser
Nytt havnereglement
Samarbeid med Reipå campingplass om fisketurisme

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet eller medlemsmøtet bes sendt inn til styret snarest eller senest 14 dager før møtet.

Vedlagt ligger bryggekart for våre to brygger og forslag til nytt havnereglement.

Brygge Øst per 02.03.2020 (pdf)
Brygge Vest per 02.03.2020 (pdf)
Forslag Havnereglement per 02.03.2020 (docx)

Aktivisering av valgkomite

Styret i Reipå båtforening har bestemt at årsmøtet for 2020 i Reipå båtforening blir på klubbhuset på Reipå den 26. mars.
Innkalling vil bli sendt ut senere, men styret ber valgkomiteen om å begynne arbeidet.

Følgende er på valg:
Nestformann/sekretær:
John Jordahl
Kasserer:
Arve Brun
1. vara
Rainer Halvorsen
Vara havnesjef:
Roger Halvorsen.
Slippkomite:
ALf Halvorsen
Revisorer:
Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg.

Lokasjon for årsmøte