Kategori

Innhold i kategorien "Dugnad"

Dugnad uke 17 og videre

Fra uke 17 og utover blir det innkalling til dugnad i Reipå Båtforening, havnesjefen vil ta kontakt og organisere dugnaden fortløpende

Foreløpig dugnadsplan
Bryggene må justeres og oppstramming av fortøyninger etter vinterens herjinger.
Etterstramming og snuing av innfestinger på uteriggere

Ved innspill eller påmelding ta kontakt med Geir Morten Riise på telefon 941 30 764