Kategori

Innhold i kategorien "Informasjon"

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2024 er tilgjengelig

Årsmøtet ble avhold 06.03.2024 kl 19:00 på klubbhuset.

Referatet fra møtet er publisert i arkivet og kan leses her

Årsmelding og innkallingen fra styret for Reipå Båtforening 2024 er publisert i arkivet og kan leses her

Minner samtidig om vår side på Facebook der det flittig deles oppdateringer for hva som skjer i havna vår.
For våre medlemmer med båtplass har vi også en gruppe på Facebook der det deles informasjon til båtplasseiere.

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2023 er tilgjengelig

Årsmøtet ble avhold 02.03.2023 på klubbhuset.

Vi noterte at det var dårlig oppmøte fra medlemmene som kan skyldes ulike årsaker men møtet ble bestemt gjennomført.

Referatet fra møtet er publisert i arkivet og kan leses her

Årsmelding fra styret for Reipå Båtforening 2023 er publisert i arkivet og kan leses her

Minner samtidig om vår side på Facebook der det flittig deles oppdateringer for hva som skjer i havna vår.
For våre medlemmer med båtplass har vi også en gruppe på Facebook der det deles informasjon til båtplasseiere.

Årsmøte og Valg 2023

Tiden er inne for årsmøte og datoen vi kaller inn til er torsdag den på klubbhuset.

Saksliste med årsberetning, regnskap og budsjett vil bli publisert så snart det er klart.

Frist for å melde inn saker til årsmøte er Torsdag 23. februar og kan meldes til styre@reipaabf.no

Valgkomiteen har begynt arbeidet med å innhente kandidater for posisjonene som er på valg i år. 
Ønsker og anbefalinger kan rettes til Werner Norum eller Lasse Brun.

Følgende er på valg for 2023 – 2025

STYRET:
Leder: Jan K. Wallmann – 2001-2023 – På valg

HAVNEKOMITE:
Havnesjef: Roger Halvorsen – 2021 – 2023 På valg

SLIPKOMITE:
Vara: Brynjar Olsen – 2021-2023 På valg

REVISOR:
Revisor 1: Bente Gjelseth – 2021 – 2023 På valg
Revisor 2: Arnt Sørgård – 2021 – 2023 På valg

 

Båtplasser til salgs og dumping av fiskeavfall

Følgende plasser er for tiden til salgs i havna.

Enkelte plasser kan justeres på bredde etter ønske. Det planlegges på sikt å legge ut mer kai når behovet melder seg. Se brygge for mer informasjon

Brygge Øst

  • Plass nr 3 – 275 cm
  • Plass nr 4 – 200 cm
  • Plass nr 29 – 210 cm

Brygge Vest

  • Plass 29 – 417 cm
Det har ved flere anledninger i vinter blitt observert fiskeavfall og annet avfall i havna, noe kan ha blitt tatt med av dyr eller vær men vi oppfordrer alle til å følge regelverket.
Dumping av fiskeavfall i havna er ikke tillatt!

Dumping av avfall i havna gjør at fugler & andre dyr oftere samles på båter og kaianlegget. Dette medfører både tilgrising og slitasje på båter og utstyr.
Vi oppfordrer alle om å enten ta med seg fiskeavfall hjem eller kjøre et godt stykke ut av havnen.

Annet avfall skal selvfølgelig tas med hjem og aldri dumpes i havet.

Ny leder i båtforeningen og Referat styremøte 22 juli

Referat fra styremøte den 22. juli er nå klart og tilgjengelig under menyvalget «Arkiv», noen referat fra tidligere styremøter mangler fortsatt på grunn av økt arbeidsmengde i perioden men vil bli tilgjengelig så snart som mulig

Siden siste oppdatering har vi fått ny leder for båtforeningen, Jan K Wallmann overtar rollen fra Roger Halvorsen som inntrer som ny havnesjef.

Vi minner også våre medlemmer om vår facebook-side for flere oppdateringer om hva som skjer i havna

Lenke til referatet

 

Reipå Båtforening på Facebook og Vipps

Da har vi fått opprettet en Facebook-side som vi ønsker at alle medlemmer og eventuelt andre som er interessert i båtforeningen blir medlem av.
Facebook-siden vil bli brukt til enkel kommunikasjon, til mer daglige og ukentlige oppdateringer av hva foreningen holder på med i havna.

Se vår facebook-side her

Videre har vi endelig fått ordnet Vipps-nummer 623001 som er ment å bli brukt for betaling av båt-rampen og korttidsopphold ved bryggene (gjestehavn).

Satsene for båt-rampen, er som før 50,- og for gjestehavn 200,- per døgn inkl strøm.