Ny dato for årsmøtet, Tirsdag 26. mai 18:00

Ny dato for årsmøtet, Tirsdag 26. mai 18:00

Styret melder om ny dato for årsmøte,
På grunn av virussituasjonen leter vi etter egnet lokale for å avholde møtet.
Vi har forespurt om å låne gymsalen på Reipå Skole, oppdatert informasjon kommer fortløpende.

Etter årsmøtet vil det bli medlemsmøte. Styremedlemmer og varamedlemmer bes møte kl 17:30.

Sakliste til årsmøtet:
Vanlige årsmøtesaker.
Saksliste til medlemsmøte:
Orientering om Reipå fritidshavn
Isproblemer
Dybdeforhold
Salg av båtplasser
Nytt havnereglement
Samarbeid med Reipå campingplass om fisketurisme

Valgkommiteen er ferdig med arbeidet og nytt styre vil bli stemt inn på årsmøtet

Følgende er på valg:
Formann
Karl Erik Hansen
Roger Halvorsen overtar vervet
Nestformann/sekretær:
John Jordahl
Trond Mikkelborg overtar vervet
Kasserer:
Arve Brun
Harald Neverdal overtar vervet
1. vara
Rainer Halvorsen
Werner Norum overtar vervet
Vara havnesjef:
Roger Halvorsen.
Einar Jøran Mortensen overtar vervet
Slippkomite:
ALf Halvorsen tar gjenvalg
Revisorer:
Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg.

Begge tar gjenvalg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet eller medlemsmøtet bes sendt inn til styret snarest eller senest 14 dager før møtet.

Vedlagt ligger bryggekart for våre to brygger og forslag til nytt havnereglement. Se også digital bryggekart her

Brygge Øst per 02.03.2020 (pdf)

Brygge Vest per 02.03.2020 (pdf)

Forslag Havnereglement per 02.03.2020 (docx)