Ny leder i båtforeningen og Referat styremøte 22 juli

Ny leder i båtforeningen og Referat styremøte 22 juli

Referat fra styremøte den 22. juli er nå klart og tilgjengelig under menyvalget «Arkiv», noen referat fra tidligere styremøter mangler fortsatt på grunn av økt arbeidsmengde i perioden men vil bli tilgjengelig så snart som mulig

Siden siste oppdatering har vi fått ny leder for båtforeningen, Jan K Wallmann overtar rollen fra Roger Halvorsen som inntrer som ny havnesjef.

Vi minner også våre medlemmer om vår facebook-side for flere oppdateringer om hva som skjer i havna

Lenke til referatet