Om båtforeningen

Om båtforeningen

Styre og stell i Reipå Båtforening

Reipå båtforening formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten.
Dagens anlegg ligger i Reipå Fritidshavn på Fore i Meløy kommune, ca 500 meter øst for Reipå Fiskerihavn

Styret: Alle henvendelser – styre@reipaabf.no

Leder: Roger Halvorsen – leder@reipaabf.no

Nestleder/sekretær: Trond Mikkelborg – sekreter@reipaabf.no

Kasserer: Harald Neverdal – kasserer@reipaabf.no

Styremedlem: Trond Fagerli – tronfa@vgs.nfk.no

Havnesjef: Geir Morten Riise – havnesjef@reipaabf.no

Medieansvarlig: Lasse Brun – webmaster@reipaabf.no

Vara havnesjef: Einar Jøran Mortensen

1. vara til styret: Werner Norum

Slippkomite: Alf Halvorsen

Revisorer: Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelbort