Om båtforeningen

Om båtforeningen

Styre og stell i Reipå Båtforening

Reipå båtforening formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten.
Dagens anlegg ligger i Reipå Fritidshavn på Fore i Meløy kommune, ca 500 meter øst for Reipå Fiskerihavn

Organisasjonsnummer til foreningen er: 913 428 560
Bankontonummer: 1503.69.90446
Vipps-nummer: 623001

Styret:
Alle henvendelser – styre@reipaabf.no

Leder:
Jan Kristian Wallmann – leder@reipaabf.no

Nestleder/sekretær:
Trond Mikkelborg – sekreter@reipaabf.no

Kasserer:
Harald Neverdal – kasserer@reipaabf.no

Havnesjef:
Roger Halvorsen – havnesjef@reipaabf.no

Styremedlem/Medieansvarlig:
Lasse Brun – webmaster@reipaabf.no

Vara havnesjef:
Einar Jøran Mortensen

1. vara til styret:
Werner Norum

Slippkomite:
Alf Halvorsen 95915447
Brynjar Olsen 41564076

Revisorer:
Trond Mikkelborg & Bente Gjelseth