Referat fra styremøte den 19. august er tilgjengelig

Referat fra styremøte den 19. august er tilgjengelig

Styret i Reipå Båtforening avholdt styremøte den 19. august 2020, saker som ble tatt opp på styremøtet omhandlet blant annet:

  • Flytting av bølgedemper.
  • Gjennomgang av økonomien i foreningen.
  • Sak vedr. igjenkjøpsverdi av båtplasser.
  • Montering av el-anlegget i nyhavna.
  • Utlegging av ekstra flyttebrygge på brygge vest.
  • Mudring av ny havna.

Referatet i sin helhet kan leses her