Referat fra styremøte og årsmøte avholdt 7. mai tilgjengelig