Tag

Innhold tagget med "Havnereglement"

Båtplasser til salgs og dumping av fiskeavfall

Følgende plasser er for tiden til salgs i havna.

Enkelte plasser kan justeres på bredde etter ønske. Det planlegges på sikt å legge ut mer kai når behovet melder seg. Se brygge for mer informasjon

Brygge Øst

 • Plass nr 3 – 275 cm
 • Plass nr 4 – 200 cm
 • Plass nr 29 – 210 cm

Brygge Vest

 • Plass 29 – 417 cm
Det har ved flere anledninger i vinter blitt observert fiskeavfall og annet avfall i havna, noe kan ha blitt tatt med av dyr eller vær men vi oppfordrer alle til å følge regelverket.
Dumping av fiskeavfall i havna er ikke tillatt!

Dumping av avfall i havna gjør at fugler & andre dyr oftere samles på båter og kaianlegget. Dette medfører både tilgrising og slitasje på båter og utstyr.
Vi oppfordrer alle om å enten ta med seg fiskeavfall hjem eller kjøre et godt stykke ut av havnen.

Annet avfall skal selvfølgelig tas med hjem og aldri dumpes i havet.

Nytt havnereglement etter årsmøtet 2020

Styret har gjort noen justeringer på havnereglementet som nå er ferdig revidert.

De viktigste endringene er som følger:

  • Bilag 1: Dumping av fiskeavfall i havneområdet er ikke tillatt.
  • Bilag 5: Avgift for store og små båter. Det foreslås at differensieringen mellom store og små båter går ut. Årlig
   båtplass-leie blir da kr 4000 uansett størrelsen på båten.
  • Bilag 2: Materialforvalter er tatt bort.
  • Bilag 1: Havnereglene. Her endres pkt 7 til rengjøring av flyteelement. Tidligere var plasseier pålagt å utføre
   vedlikehold som var vanskelig å gjøre uten å demontere uteriggere. Forslaget innebærer en forenkling av ansvaret.
  • Bilag 6: Slippen. Høytrykksspyleren leies ikke ut til bruk i havna. Den blir altså bare utleid til bruk på slippen.

Havnreglementet i sin helhet kan lastes ned under eller finnes i arkivet

Havnereglement Reipå båtforening 2020 (pdf)
Havnereglement Reipå båtforening 2020 (docx)