Tag

Innhold tagget med "Styremøte"

Årsmelding og referat fra årsmøtet 2024 er tilgjengelig

Årsmøtet ble avhold 06.03.2024 kl 19:00 på klubbhuset.

Referatet fra møtet er publisert i arkivet og kan leses her

Årsmelding og innkallingen fra styret for Reipå Båtforening 2024 er publisert i arkivet og kan leses her

Minner samtidig om vår side på Facebook der det flittig deles oppdateringer for hva som skjer i havna vår.
For våre medlemmer med båtplass har vi også en gruppe på Facebook der det deles informasjon til båtplasseiere.

Referat fra styremøte den 19. august er tilgjengelig

Styret i Reipå Båtforening avholdt styremøte den 19. august 2020, saker som ble tatt opp på styremøtet omhandlet blant annet:

  • Flytting av bølgedemper.
  • Gjennomgang av økonomien i foreningen.
  • Sak vedr. igjenkjøpsverdi av båtplasser.
  • Montering av el-anlegget i nyhavna.
  • Utlegging av ekstra flyttebrygge på brygge vest.
  • Mudring av ny havna.

Referatet i sin helhet kan leses her